pomocdlaszkol.pl
pomoc dla szkół pomoc dla szkół

Wsparcie dla szkół

Wiele szkół i przedszkoli, jak wiele innych instytucji w całej Polsce boryka się z przeszkodami natury finansowej. Z budżetu trafiają do nich pieniądze, które pozwalają co prawda na opłacenie podstawowych rzeczy i potrzeb placówki, ale realizacja innych projektów zawsze odkładana jest na później. Remont, organizacja ciekawych imprez, zakup dodatkowych pomocy naukowych i przedmiotów – na to wszystko brakuje po prostu pieniędzy.

1% z podatku to pomoc dla szkół w całej Polsce!

Rozwiązaniem jest pozyskiwanie środków z 1% z podatku dochodowego na rzecz szkoły lub przedszkola, pozyskiwane poprzez Fundację Studencką Młodzi-Młodym. Dzięki zdobytym w ten sposób pieniądzom możemy realizować coraz nowsze projekty i zakupić przedmioty dla nauczycieli, uczniów oraz studentów. Możliwy stanie się wreszcie upragniony remont szkoły i doposażenie sali, środki możemy spożytkować na wsparcie uzdolnionych jednostek. Pieniądze z podatku dochodowego mogą zbierać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, przedszkola i uczelnie wyższe, a nawet stowarzyszenia na rzecz zdolnych uczniów – 1% przeznaczany jest na naukę, w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Przyłącz się do nas już dziś!

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zgłoszenie przez dyrektora lub nauczyciela w danej placówce. Rejestracja możliwa jest także w trybie online pod adresem www.fsmm.pl/rejestracja oraz pod ogólnopolskim numerem telefonu 795 – 795 – 747. Dołącz do nas i pomóż Twojej szkole!